Általános információk

Általános információk

Széchenyi Kártya Hitel

A vállalkozások likviditási problémáinak áthidalására, kamattámogatás igénybevételével. Felhasználható a vállalkozás érdekében felmerülő kiadások finanszírozására.

image

A Széchenyi Kártyához kapcsolódó rulírozó hitelkeret a Vállalkozás választása és a KA-VOSZ
Zrt. előminősítése illetve a hitelező Bank ügyfélminősítése alapján vagy 500 ezer,
1.000.000 (egymillió) és 25.000.000,- (huszonötmillió) forint között egymilliónként
emelkedő összegű lehet. A Vállalkozás a Széchenyi Kártyával történő vásárláshoz,
készpénzfelvételhez vagy más módon történő számlaterheléshez szükséges bármilyen
összeget igénybe vehet a rendelkezésre álló egyenleg és szabad hitelkeret összegén belül,
de a rendelkezésre álló szabad hitelkeretet egy tranzakcióhoz is felhasználhatja a
készpénzfelvételi limit korlát figyelembevételével. Amennyiben a számlájára időközben
jóváírás érkezik be, a nap végén az összes tranzakció (terhelés, jóváírás)
végeredményeként fennmaradó folyószámla egyenlegből a hitel összege automatikusan
visszatörlesztődik.
A hitel rulírozó hitelként működik, a Bank csak a ténylegesen fennálló hiteltartozás mértéke
után számol fel kamatot. A kamatszámítás az igénybe vett hitel napi állománya alapján
történik.

 

Kondíciók és díjak

Kondíciók és díjak

Széchenyi Kártya Hitel

Hiteldíj Kamattámogatás Vállalakozás által
fizetendő hiteldíj 2010-
ben
Számlavezetési és
egyéb banki költségek
1 havi
BUBOR+4%+0.8%
2010-ben kibocsátott
kártyák esetén 10 MFt
hitelösszegig 365 napra:
1% !
10 MFt hitelösszegig 1
havi BUBOR + 3% +
0.8%
A banki kondíciós listák
szerint

 

Kapcsolódó dokumentumok
  • A dokumentum nem található
  • A dokumentum nem található
 

Információk

Információk

Széchenyi Kártya Hitel

A hiteldíj alapkamatból (kamatbázis), kamatfelárból és kamat módjára számítandó kezelési
költségből áll. Az alapkamatláb (kamatbázis) az első kamatperiódusban a hitelszerződésben
meghatározott napon jegyzett 1 havi BUBOR mértékével egyezik meg. A Bankok jogosultak
az alapkamatláb (kamatbázis) mértékét kamatperióduson (negyedéven) belül havonta, a
hitelszerződésben vagy a Bank Hirdetményében vagy Kondíciós Listájában meghatározott
napjra jegyzett 1 havi BUBOR értékének megfelelően módosítani. A kamatfelár mértéke:
évi 4%. A kamat módjára számítandó kezelési költség mértéke: évi 0.8%
Amennyiben a Bank ütemezett visszafizetésre vonatkozó, csökkenő keretösszeget melletti
Széchenyi Kártya hitelszerződést köt az Ügyféllel, keretnyitáskor egyszeri szerződéskötési
díjat számít fel, melynek mértéke a lecsökkentésre kerülő hitelrész 3 %-a.) A szerződésben
vállalt kötelező számlaforgalom nemteljesítése esetén a Banknak jogában áll a vállalt és a
teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve különdíjat felszámítani. A különdíj
mértéke 1 %. A hiteldíj (a hitel kamata + kezelési költsége) összesen: 1 havi BUBOR + 4%
+ 0.8%, melyből az állami támogatáson felüli részt kell a Vállalkozásnak megfizetnie, mert a
támogatás összegét a bankok az államtól szedik be, amennyiben a Vállalkozás jogosult a
kamattámogatás igénybevételére.

 

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...